2013 – Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica